Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie

ul. Sienkiewicza 5
18-500 Kolno
woj. podlaskie

NIP: 291-00-65-345
REGON: 450160494

Dyrektor 

Agnieszka Duda

Strona WWW: http://gops.gminakolno.pl

BIP:http://bip.gops.ug.kolno.wrotapodlasia.pl

e-mail: gops_kolno@post.pl

Godziny pracy: 7:30 - 15:30

Numery telefonów:

Dyrektor

86 278 26 31

FAX

86 278 20 58

Główny księgowy

86 262 30 72

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek energetyczny

Karta Dużej Rodziny

86 278 20 76

Świadczenia wychowawcze

Stypendia szkolne

Zespół Interdyscyplinarny

86 262 30 71

Usługi opiekuńcze

Samodzielne stanowisko świadczeń socjalnych

86 262 30 70

Pracownicy socjalni - rejon 1, 2 i 3

Asystent rodziny

86 278 20 72

Pracownicy socjalni – rejony 4, 5

86 278 20 63

Metryka strony

Udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Rybka

Data wytworzenia: 2016-04-27

Wprowadzający: Aneta Rybka

Modyfikujący: Aneta Rybka

Data modyfikacji: 2021-05-10

Opublikował: Aneta Rybka

Data publikacji: 2014-09-24